Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Tyska Svenska

Fråga

Käre Fader Angelo Bellon,

Jag är en kvinna på 45 år som nyligen har fått min tro åter efter åratal av vad jag närmast kan beskriva som “religiös dvala”.  Under den här perioden har jag inte avsagt mig min tro, men jag har helt enkelt varit likgiltig inför den…..

Men plötsligt, som en blixt från en klar himmel, under en period av tumult och oro, fann jag mig själv andlöst snyftande i mörkret på mitt rum på knä, samtidigt som jag bad om hjälp från vår Herre och Helige Johannes Paulus II…..

Alltsedan dess, har jag känt ett starkt behov av att åter upptäcka värdet av tron, sakramenten, jag har sedan dess förlorat min likgiltighet och istället blivit mer förtrolig med religiös praxis, jag har startat att regelbundet gå till den heliga mässan, jag ber mer och mer regelbundet, jag går till bikt, och jag tar emot den heliga kommunionen. Jag försöker studera egen hand, för att förstå och åter lära mig Guds ord, och jag söker även på internet efter information för att “stilla” min “hunger efter bön och tro”.

Under gårdagens predikan sade prästen att “en tro utan barmhärtighetsgärningar är en död tro…..”. Min fråga är denna: gör jag rätt i att söka på internet och ta del av uppgifter som stärker min tro? Rekommenderar du att jag handlar på annat vis? 

Min andra fråga är: i en hektisk och konsumtionsinriktad värld, vilka handlingar av välgörenhet, barmhärtighet, skulle du rekommendera?

Tack för att din vänliga uppmärksamhet och varma hälsningar

Lory 

Kära Lory,

1. Uttrycket  “Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död”  kommer från Jakobsbrevet (Jakob 2:26).

Sankt Paulus skriver om att “I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek”(Galaterbrevet 5:6).

2. Barmhärtighetsgärningar leder själen till Guds närhet. På grund av detta är välgörenhet en grund till andligt liv, ett liv i nåd. 

Helige Johannes är tydligt på denna punkt. Han säger:”Gud är kärlek (välgörenhet, barmhärtighet), och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom” (Första Johannesbrevet 4:16). Här hänvisar aposteln till vad han själv har hört Jesus säga vid den sista måltiden “Om någon älskar mig bevarar han mitt ord, och min fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom” (Johannes 14:26). Liksom “Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig” (Johannes 14:21).

3. Dödssynd består av att vända sig bort från Guds vilja, det vill säga att inte hålla buden. Av detta skäl är det ett allvarligt övertramp mot Guds bud om man saknar barmhärtighet, då barmhärtighet leder till nåd. 

4. Begreppet “barmhärtighetsgärningar” (välgörenhet) behöver inte nödvändigtvis bestå av donationer av pengar (även om detta inkluderas i definitionen). “Barmhärtighetsgärningar”, på grekiska  “agàpe”, betyder den självutgivande kärleken till och från Gud.

De heliga skriftställarna använde, när de refererade till denna form av kärlek, inte den vanliga termen “kärlek”, utan “agàpe”, vilket då skall läsas som självutgivande kärlek till och från Gud, att älska med Guds hjärta. Sankt Paulus säger: “ty Guds kärlek (på Grekiska: agàpe, på Latin: barmhärtighet/välgörenhet) har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande” (Romarbrevet 5:5).

5. Sankt Paulus, lär oss i kapitel 13 i det första brevet till Korint hur vi kan älska med kärlek till och från Gud.  Hans ord lyder: “Kärleken är tålmodig, och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den” (Första Korinthierbrevet 13:4-7)

6. På så vis, när man utövar barmhärtighet dvs., när man älskar med hjärtat fyllt av Guds kärlek, det är då man är tålmodig, man söker inte något för egen vinning, man skryter inte, men blåser inte upp sig av stolthet, man blir inte förargad, man förlåter andras felsteg….. 

Då vi syndar mot nåden, barmhärtighetsgärningarna så är vi otåliga, vi blir förargade, vi är snåla, vi uthärdar inte längre tålmodigt prövningar, vi skvallrar…..

7. Som du kan se, så är det inte nödvändigt att lämna hus och hem för att utföra barmhärtighetsgärningar. Istället är det på så vis, att vi först och främst måste praktisera barmhärtighetsgärningar mot dem i vårt hem och mot våra bröder och systrar i den kristna församlingen.

8. Det är bra att använda sig av internet för att kunna växa i tron. Däremot är det viktigt att undersöka om en webbsida är en trovärdig källa. Om de avviker det minsta från kyrkans lära så skall du ignorera dem. De kan annars komma att föra dig på villovägar. 

9. Jag är glad att Gud åter tog plats i ditt liv på ett så speciellt vis. Jag är säker på att du känner dig som pånyttfödd och att du ser på allt i ett nytt ljus. 

Som helige Sankt Thomas säger, att tro är detsamma som att se med Guds ögon! Och denna nåd tillföll dig..

Jag lovar dig att be för dig till vår Herre så att han bevarar dig i tron samt att den växer alltmer. 

Jag hälsar till dig och välsignar dig.

Fader Angelo