Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Svenska

Fråga

Käre Fader Angelo Bellon

MItt namn är… och jag är….

Jag skriver till dig för jag är förbryllad över några aspekter angående strävan efter framgång och materiella ting. Jag ska försöka förklara mig. Jag känner ofta en stark “strävan” efter framgång i karriären på min arbetsplats, vilket till delar syftar efter ett erkännande av min insats och delvis för att tillfredsställa professionella ambitioner. Samtidigt, men det är inte det viktigaste, så tänker jag på de ekonomiska aspekterna och att det då kunde bli möjligt att få råd till mer “lyxvaror”. Betänk att jag är en gift man med barn, så när jag säger “lyxvaror” så syftar jag till materiella ting ämnade för min familj.

Dessa aspekter bekymrar mig mycket eftersom jag upplever att det inte är i samklang med Vår Herres predikan, lära. Å andra sidan, undrar jag om det är möjligt att hjälpa vårt sjuka samhälle genom att arbeta på en lägre position som inte ger samma möjlighet att direkt påverka utvecklingen inom en mer “styrande” befattning.

Jag vill inte dölja för dig att detta ger mig visst inre obehag, för som jag ser det, så är hyser jag förutom en längtan efter “karriär” även en längtan till en möjlighet att förkunna Jesu ord i sammanhang där man helt har glömt det.

Kan du hjälpa mig att belysa detta problem?

Tack

Prästens svar

Käre vän,

1. Längtan efter framgång i livet och att aldrig känna sig helt nöjd är tyvärr en helt naturlig företeelse. 

Jag skulle kunna påstå att det är en längtan som Vår Herre har placerat inom oss. 

I de första raderna av sin Bekännelse skriver Sankt Augustine: “Det är du som stimulerar vår hjärtan i vår lovsång till din ära, eftersom du har gjort oss till din avbild, så kan våra hjärtan ej vila förrän de vilar i dig” (Bekännelser, I, 1:1).

2. Eftersom vi är ett offer för arvsynden så har vi även en böjelse för det onda.

Så,oturligt nog, händer det att vår längtan efter mer även gagnar våra brister och ambitioner

3. Därför är det nödvändigt att försöka korrigera vår strävan: inte sträva till vår egennytta, utan för att istället använda de talanger Gud har gett oss till nytta för vår nästa och för att sprida förkunnelsens ljus i varje vrå. 

Som du kan se handlar det inte om att släcka våra ambitioner, utan att rikta dem väl och se till att de blir fruktsamma. 

4. För att bringa onda intentioner om intet, är det nödvändigt att praktisera de omvända dygderna: att vara generös mot fattiga, att acceptera de ringaste uppdragen i vår miljö, att behandla underlydande som om de vore våra ledare (de representerar Gud för oss), sinnenas förödmjukelse samverkar med Kristus för världens frälsning. 

Vi borde eftersträva mer och mer att vara den främste vad beträffar: generositet, ödmjukhet, att behandla alla väl, ånger och bot, och att samverka med Kristus för världens räddning, bön, etc……

5. Sankt Thomas säger att motsatsen till ambition är storsinthet, som alltid bör vändas till det gemensamma och gudomligt goda. 

Därför skall vi inte eftersträva något för oss själva, utan för Guds räkning, så Gud kan växa inom oss, och för vår nästa.  

6. De som har ett gott hjärta arbetar inte hårt för att de önskar känna sig överlägsna andra. 

Dessa är inte avundsjuka eller arroganta, de får inte andra att känna att de är moraliskt, intellektuellt eller socialt överlägsna. De tilltalar inte andra i en hård eller nedlåtande ton. 

Någon som är storsint får inte andra att känna att de är honom skyldig något.

Även då han kan uträtta mycket, så vet han att allt är gåva från Gud: “På samma sätt mer er, när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra” (Lukas 17:10).

7. Det är en obevekligt hård kamp.

Många inser att de inte klarar den utan regelbunden och frekvent bikt. 

Det är inte enkelt att vara storsint. Det är inte enkelt att alltid vända blicken mot det gemensamma bästa och Guds goda.

Men det är på detta vis som som vi vinner helighet i detta liv inför den oerhörda storheten av evigheten i Guds närhet. 

Jag skall komma ihåg dig i mina böner och välsignar dig

Fader Angelo