Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Svenska

Fråga

Jag sänder dig foton från mina blomsterarrangemang inför patronatsfesten i  Terme Vigliatore. 

Med vänliga hälsningar 

Svar

1. Inga ord kan beskriva den tillfredsställelse du förtjänar av ditt arbete. Inför ett sådant arbete blir man andlös. Tack för att du sände foton till mig. 

2. Jag vill även dela dem med våra besökare, många av dem är inte vana att se  infiorate, vilka är en källa till helig stolthet i vissa delar av Italien, i ditt fall Trinacria (Sicily). Terme Vigliatore är beläget i provinsen Messina.
3. Centrum i den infiorata som du sände till mig är sakramentet, vilken påminner om Kristi offer på vårt altare. I centrum ser vi prästen: hans hållning, hans mässhake, den heliga mässan som den firades tidigare, vilket får oss att fokusera på den centrala och oförutsägbara aspekten av detta sakrament: Kristus offer.

4. Effekten är densamma på altaret som på korset, för det är inte en repetitiv eller förnyad handling, det är samma offer av Herren, av hans vilja och genom prästens uppdrag som görs närvarande överallt till tidens ände för dem som deltar.

5. Detta gudomliga offer ges av den heliga treenigheten, vilken illustreras i infiorata genom den lysande och underbara triangeln. Duvan som kan ses inuti påminner om att det som fullbordas vid firandet av eukaristin sker genom kraften hos den helige ande, “som är Herren (Gud) och som ger liv” . Detta ges till gudomlig majestät av änglar.

6. Hela himlen med dess invånare är närvarande vid firandet av den heliga eukaristin, vilket kan ses i den övre delen infiorata. Det är den gudomliga kyrkan, den triumferande kyrkan, vilket förenas med jorden under firandet av den heliga mässan. Alla dess invånare ber med och för oss. 

7. Andra änglar kan ses vid sidan av altaret, vilka delar ut frukter från Kristus offer till de närvarande vid firandet, dessa representerar pilgrimskyrkan på jorden samt de som får sin näring indirekt av den. Samma änglar delar även ut frukter från Kristus offer till själarna i skärselden. Dessa frukter symboliseras av två vattenkaskader av skinande vatten, vilka har betydelsen, helig nåd och gåvor som ges från himlen till troende i nöd.   

8. Det skulle inte skada att alltid ha i åminnelse att hela kyrkan är närvarande under firandet av den heliga eukaristin, den i himlen, den på jorden och den i skärselden. Dessutom vore det inte heller fel att lyfta blicken mot änglarnas uppdrag. 

I hopp om att många besökare kan meditera framför denna underbara infiorata och att det skall hjälpa dem att delta mer fruktbart i den heliga mässan, jag välsignar dig och kommer ihåg dig i mina böner. 

Fader Angelo