Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Svenska

Kära Fader Bellon,

Jag heter… för några dagar sedan ställde jag frågan jag om jag skulle kunna bli översättare till den här webbsidan, och då översätta till tyska. Min fråga besvarades positivt med ett ja. Via detta mail till dig vill jag nu be om att få att ansluta mig till Änglarnas Milis då jag har intentionen att leva i äktenskaplig kyskhet tillsammans med min fru. (Jag har oturligt nog endast återvänt till trons väg sedan ett år tillbaka). Förra året, innan jag återfick min tro, så gifte jag mig borgerligt i rådhuset i min hemby, eftersom jag då var ateist. Nu försöker jag övertala min fru att vi nu skall ingå äktenskap på nytt men då inom kyrkan. Det kan bli svårt, då min fru inte delar min syn på detta. Under tiden fram till dess att vi kan bli vigda inom kyrkan så har jag förklarat att jag är villig att leva i kyskhet, eftersom det nu är viktigt för mig att vi tar del av kyrkans äktenskapliga sakrament.

Jag ber var dag för att vi kan gifta oss kristet, genom kyrkans sakrament. Tack för att du tog dig tid att läsa detta och nedan bifogar jag mina kontaktuppgifter.

Käre son,

1. Tack för att du vill arbeta med vår webbplats. På detta vis bidrar du på ett fint sätt till att Guds rike kan skapas i människors hjärtan. Jag är säker på att Herren uppskattar detta. 

Jag är glad att Herren gjort och gör sin närhet känd hos dig: först via konversionen från ateismens tomhet, därefter med en längtan att vandra vägen framåt enligt Guds plan tillsammans med den som ännu inte helt och fullt är din fru, och slutligen genom att vilja samarbeta i skapandet av webbsidan genom att översätta till ett annat språk. 

2. Jag vill nu understryka det uttryck du använde med hänseende till den borgliga vigseln: “eftersom jag var ateist.” Detta uttryck beskriver på exakt vis problemet, själva kärnan!

Detta är sannerligen på pricken, eftersom ateism inte erbjuder en människa något, utan istället förnekar, tar ifrån henne allting.

3. Dagens datum, då jag svarar dig,  är den 29:e augusti,  vilket är den dag då vi kommer ihåg Johannes Döparens martyrdöd. I evangeliet så läser vi om hur Herodes var så nöjd med konkubinen Herodias dotters dans, att han lovade henne vadhelst hon önskade sig som belöning, med de storvulna orden: “även halva mitt kungarike”.

Till skillnad från Herodes som utlovade hälften av ett flyktigt jordiskt kungarike så utlovar Jesus inte jordiska rikedomar dem som följer honom, utan hans himmelska kungarike är evigt och oförstörbart.  

Jesus säger: “Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar” (Lukasevangeliet  22:28-30). 

Under antiken så fick den som satt med och åt och drack vid kungens bord även makt från kungen. Här, hos Jesus, är det istället en fråga om få ta del av Guds makt och hur han styr över världen. Detta är vad Helgonen i himlen gör. Även du kan bli delaktig i denna världen genom den Heliga kommunionen.

4. Heliga Theresa av Avila säger: “Du skall inte försätta den underbara  möjligheten att diskutera vad som är viktigt för dig efter kommunionen” (Vägen till perfektion 34:10).

Heliga Faustina Kowalska återberättar i förtroende vad Herren sade till henne: “Vår herre säger: “Jag önskar att att förenas med den mänskliga själen; Jag fröjdas då jag förenas med själar. Du skall veta, min dotter, att det är via den Heliga kommunionen som jag når in i människors hjärtan,  mina händer är fulla av nåd och nåd av alla sorter, jag vill erbjuda den till själen men själen fäster ingen vikt vid mig. Den lämnar mig ensam och sysslar med annat. Åh, hur sorgligt är det inte för mig då själen inte känner kärleken! Den är trög i sitt förhållande till mig” (19.11.1937).

Jag vill här understryka två saker:”mina händer är fulla av nåd och av nåd av alla sorter“. Detta är nåd av både världslig och övernaturlig art. Vi är alla inviterade till att se om detta är sant, så länge som vi tar emot Herren på ett värdigt vis, utan att vi fläckas av synd som förhindrar Herrens närvaro och ingripande.  

5. Nu är du i en sådan position att du både kan delta i bikten och ta emot den Heliga kommunionen, dock hindras du ju av att du endast ingått ett borgerligt äktenskap. 

Även om du så lever utanför äktenskapets sakrament, men med den önskan att få leva enligt Guds plan och nu i kyskhet, så kan du uppleva sanningen i Heliga Theresa av Avila och Heliga Faustina Kowalska budskap.

När du deltar i kommunionen, så skall din första tanke dröja vid den som lever vid din sida och som behöver återvinna sin tro, vilket innebär att se hennes liv och framtid genom Guds egna ögon.

Den nåd som erbjuds vid den Heliga kommunionen är så stor att det är väl värt att ge upp all slags synd för att erhålla den.

Sannerligen, “Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv?” (Lukasevangeliet 9:25).

6. Glöm inte Jesus löfte: “Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje skall bli fullkomlig (Johannesevangeliet 15:10-11). Jesus lovar att omfatta oss i det nuvarande livet liksom i det framtida med sin kärlek. Å andra sidan, så lovar ateismen ingenting, och lägger grunden till avståndstagandet från Gud, vilket leder till lidande och berövar dig från det som är gott.  

Jag tackar dig för ditt vittnesmål som stammar från din erfarenhet som ateist och som troende.  Jag önskar dig allt gott och jag kommer ihåg dig i mina böner samt välsignar dig.

Fader Angelo