Questo articolo è disponibile anche in: Italienska Engelska Svenska

Fråga

Käre Fader,

Vid återuppståndelse kommer vi att återfå en kropp, jag skulle med anledning av detta vilja ställa frågan: “vilken” kropp? Den från vår ungdom? 

Hur kommer vi att se ut efter det att vi återuppstått?

Tack för att du ställer dina tjänster till förfogande,

Med vänliga hälsningar


Prästens svar

Käre vän,

1.  Säkerligen kan vi säga att vi kommer att uppstå igen med kroppsligen, och med den kropp vi har för närvarande. Detta är vår tro vilken stadfästes av det fjärde Laterankonciliet: “Alla vill uppstå med den kropp de har nu” (DS 801).

Om det inte vore samma individuella kropp, så skulle vi inte kunna tala om att återuppstå.

2. Däremot är det svårt att förutsäga hur vår kropp kommer att se ut.

 Den heliga skriften påminner oss om att att vi kommer att omfattas av Jesu härlighet och med anledning av detta kommer vår kropp att förvandlas:”Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet” (1 Kor 15:51-53).

Kort innan, säger St Paulus att vår kropp kommer att uppstå oförgänglig (1 Kor 15:42 ); i härlighet (1 Kor 15:43); full av kraft (1 Kor 15:43); med ande (1 Kor 15:44).

Av denna anledning drar teologerna slutsatsen att vi kommer att vara en kropp som är utrustad med ojämförlig, smidighet, andlighet, prakt och fullkomlighet.

3. Slutligen, du frågade mig om vår kropp kommer att vara den från vår ungdoms dagar.

Sankt Thomas av Aquino resonerade på detta vis: “Människan kommer att uppstå utan defekter:

eftersom Gud, vid skapelsen, gjorde människan utan defekter, så kommer han även att återskapa henne utan defekter. Den mänskliga naturen kan vara ofullkomlig på två vis : ett, eftersom den ännu inte nått sin ultimata perfektion; två, eftersom den har rört sig från den. Den första varianten återfinns hos barn, den andra hos äldre. Med anledning av detta kommer den mänskliga naturen återfå sin fulla perfektion vid återuppståndelsen, det är vid den unga ålder, där tillväxten i perfektion upphör och rörelsen från den inleds” ( Summa Theologica, Tillägg 81,1).

Tack för din fråga, jag vill be för dig till Herren och jag välsignar dig.

Fader Angelo