Questo articolo è disponibile anche in: Italiană Română

Doamne, miluiește-ne!
Cristoase, miluiește-ne!
Doamne, miluiește-ne!
Cristoase, auzi-ne!
Cristoase, asculta-ne!

Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi!
Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi!
Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi!
Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

Sfântă Marie, speranța săracilor, roagă-te pentru noi! (*)

Sfântă Marie, dulce mângâiere a celor suferinzi, (*)

Sfântă Marie, Maică preasfântă a lui Cristos, (*)

Sfântă Marie, Fecioară Mamă a lui Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, Maică nepătată, (*)

Sfântă Marie, Maică neatinsă, (*)

Sfântă Marie, Fecioara fecioarelor, (*)

Sfântă Marie, Fecioară veșnică, (*)

Sfântă Marie, plină de harul lui Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, Fiica veșnicului Rege, (*)

Sfântă Marie, Mamă și mireasă a lui Cristos, (*)

Sfântă Marie, templul Duhului Sfânt, (*)

Sfântă Marie, Regina cerurilor, (*)

Sfântă Marie, Stăpâna Îngerilor, (*)

Sfântă Marie, scara lui Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, poarta Paradisului, (*)

Sfântă Marie, Maica și Stăpâna noastră, (*)

Sfântă Marie, adevărata noastră speranță, (*)

Sfântă Marie, Mamă nouă, (*)

Sfântă Marie, obiect al credinței tuturor credincioșilor, (*)

Sfântă Marie, caritate perfectă către Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, Suverana noastră, (*)

Sfântă Marie, izvor de mângâiere, (*)

Sfântă Marie, Maica milostivirii, (*)

Sfântă Marie, Maica Principelui veșnic, (*)

Sfântă Marie, Maica sfatului drept, (*)

Sfântă Marie, Maica credinței adevărate, (*)

Sfântă Marie, învierea noastră, (*)

Sfântă Marie, prin care fiecare creatură se reînnoiește, (*)

Sfântă Marie, care zămislești Lumina veșnică, (*)

Sfântă Marie, care îl susții pe Acela care le susține pe toate, (*)

Sfântă Marie, perla divinei Întrupări, (*)

Sfântă Marie, tabernacolul Comorii cerești, (*)

Sfântă Marie, care îl zămislești pe Creatorul oricărui lucru, (*)

Sfântă Marie, misterul sfatului ceresc, (*)

Sfântă Marie, adevărata noastră salvare, (*)

Sfântă Marie, comoara credincioșilor, (*)

Sfântă Marie, Doamnă preafrumoasă, (*)

Sfântă Marie, stânjenelul bucuriei depline, (*)

Sfântă Marie, Maica adevăratei bucurii, (*)

Sfântă Marie, calea noastră către Domnul, (*)

Sfântă Marie, avocata noastră, (*)

Sfântă Marie, stea prealuminoasă a cerului, (*)

Sfântă Marie, mai strălucitoare decât luna, (*)

Sfântă Marie, care depășești flacăra soarelui, (*)

Sfântă Marie, Maica veșnicului Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, care risipești întunericul nopții veșnice, (*)

Sfântă Marie, care ștergi sentința condamnării noastre, (*)

Sfântă Marie, izvorul adevăratei înțelepciuni, (*)

Sfântă Marie, lumina științei adevărate, (*)

Sfântă Marie, bucuria noastră inestimabilă, (*)

Sfântă Marie, recompensa noastră, (*)

Sfântă Marie, dorința patriei cerești, (*)

Sfântă Marie, oglinda divinei contemplări, (*)

Sfântă Marie, mai fericită decât toți fericiții, (*)

Sfântă Marie, preademnă de toată lauda, (*)

Sfântă Marie, Stăpână preablândă, (*)

Sfântă Marie, mângâierea celor care aleargă la tine, (*)

Sfântă Marie, plină de gingășie, (*)

Sfântă Marie, preaplină de orice dulceață, (*)

Sfântă Marie, frumusețea Îngerilor, (*)

Sfântă Marie, floarea Patriarhilor, (*)

Sfântă Marie, umilința Profeților, (*)

Sfântă Marie, comoara Apostolilor, (*)

Sfântă Marie, lauda Martirilor, (*)

Sfântă Marie, slava Preoților, (*)

Sfântă Marie, cinstea Fecioarelor, (*)

Sfântă Marie, crinul castității, (*)

Sfântă Marie, binecuvântată între toate femeile, (*)

Sfântă Marie, răscumpărarea celor pierduți, (*)

Sfântă Marie, lauda tuturor drepților, (*)

Sfântă Marie, care cunoști secretele lui Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, mai sfântă decât toate femeile, (*)

Sfântă Marie, Stăpână preanobilă, (*)

Sfântă Marie, perla Mirelui ceresc, (*)

Sfântă Marie, locuința lui Cristos, (*)

Sfântă Marie, Fecioară neprihănită, (*)

Sfântă Marie, templul Domnului, (*)

Sfântă Marie, slava Ierusalimului, (*)

Sfântă Marie, bucuria lui Israel, (*)

Sfântă Marie, fiica lui Dumnezeu, (*)

Sfântă Marie, mireasă preaiubită a lui Cristos, (*)

Sfântă Marie, steaua mării, (*)

Sfântă Marie, diademă pe capul Marelui Rege, (*)

Sfântă Marie, preademnă de orice onoare, (*)

Sfântă Marie, plină de orice mângâiere, (*)

Sfântă Marie, meritul Împărăției cerești, (*)

Sfântă Marie, poarta vieții cerești, (*)

Sfântă Marie, poartă închisă și deschisă, (*)

Sfântă Marie, prin care suntem inserați în Domnul, (*)

Sfântă Marie, trandafir care nu ofilește niciodată, (*)

Sfântă Marie, mai curată și mai prețioasă decât orice lucru, (*)

Sfântă Marie, mai dorită decât orice comoară, (*)

Sfântă Marie, mai sublimă decât cerul, (*)

Sfântă Marie, mai candidă decât Îngerii, (*)

Sfântă Marie, bucuria Arhanghelilor, (*)

Sfântă Marie, exaltarea tuturor Sfinților, (*)

Sfântă Marie, cinstea, lauda, mărirea și încrederea noastră, (*)

Sfântă Marie, care întinzi mâna ta și atingi inima noastră pentru a ne lumina și elibera pe noi păcătoșii, (*)

Sfântă Marie, Fiica lui Dumnezeu…, privește-ne!

Sfântă Marie, Fiica lui Ioachim…, iubește-ne!

Sfântă Marie, Fiica Anei…, primește-ne!

Mieluța lui Dumnezeu, tu, poarta speranței…, du-ne la Fiul!

Mieluța lui Dumnezeu, crin virginal…, unește-ne cu El!

Mieluța lui Dumnezeu, dă-ne împărăția păcii…, după acest exil!

Roagă-te pentru noi, Sfântă Maică a lui Dumnezeu!

Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos!

Fă-ne demni să te lăudăm, Fecioară consacrată!

Dă-ne putere împotriva tuturor dușmanilor!

Doamne, ascultă rugăciunea noastră!

Și strigarea noastră să ajungă la tine!

Să ne rugăm:

Doamne, Tată al milostivirii, prin mijlocirea Fericitei Fecioare Maria, Maica lui Dumnezeu și a tuturor sfinților; apără, te rugăm, familia noastră de orice dușmănie, și ferește-ne binevoitor de înșelăciunile dușmanului! Prin Cristos Domnul nostru. Amin!