Questo articolo è disponibile anche in: Italiană Portugheză (Portugalia) Română

Întrebare

Bună, Pr. Angelo,

Mă numesc Francisc și astăzi vă contactez ca să vă cer niște lămuriri cu privire la acest pasaj evanghelic: „Adevăr vă spun:dacă doi dintre voi pe pământ se vor uni să ceară orice lucru, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri.”

Așadar, vă întreb dacă acest mod de a se ruga era rezervat doar apostolilor sau oricine poate avea încredere în această rugăciune.

Vă mulțumesc și vă promit că voi spune un „Tatăl nostru” pentru dvs.


Răspunsul părintelui

Dragă Francisc,

1. Cuvintele Mântuitorului reproduse în Mt 18, 19 sunt adresate tuturor și au valabilitate pentru totdeauna. Este o promisiune foarte frumoasă și merită să fie experimentată.

2. Înainte de toate, doresc să subliniez importanța primelor cuvinte: „Adevăr vă spun”. Acest mod de a se exprima, „adevăr vă spun”, este tipic limbajului semitic și vrea să sublinieze importanța a ceea ce urmează să fie spus. Are valoarea unui jurământ.  Așadar, începând cu aceste cuvinte, Isus dorește să ne amintească eficacitatea rugăciunii dacă este făcută așa cum ne învață El.

3. Comentând conținutul acestei promisiuni, Sf. Toma scrie: „Cu toate acestea, se poate obiecta că cerem multe lucruri și nu le primim”.

Și iată răspunsul lui: „Acest lucru se întâmplă în primul rând din cauza nevredniciei solicitanților; de fapt se spune «doi dintre voi», adică dintre voi care trăiți după Evanghelie.” Din acest motiv, Sf. Iacob scrie: „cereţi şi nu primiţi pentru că cereţi rău” (Iac 4, 3).

Așadar, prima condiție este aceea de a trăi în harul lui Dumnezeu și întru totul conform cu Evanghelia.

4. Sf. Toma adaugă un al doilea motiv: „Nu se realizează pentru că nu există același sentiment, neavând legătura păcii”.

Pentru a obține totul este nevoie să fim în pace cu toată lumea, fără resentimente explicite sau latente. De aceea, într-un alt fragment evanghelic, Domnul a spus: „Aşadar, dacă îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aminteşti că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă acolo darul tău, în faţa altarului, du-te, împacă-te mai întâi cu fratele tău şi apoi, venind, oferă-ţi darul!” (Mt 5, 23-24).

5. La acest punct, Sf. Toma face o declarație foarte importantă spunând: „Este imposibil ca rugăciunile multora să nu primească răspuns, dacă acele multe rugăciuni sunt ca una singură.”

6. Sf. Toma oferă un al treilea motiv pentru a explica de ce  unele rugăciuni nu primesc răspuns: „deoarece nu sunt necesare pentru mântuirea celui care se roagă.” Într-adevăr, cererea trebuie să privească un lucru util, ca atunci când Isus a răspuns la întrebarea unora: „Nu știți ce cereți.” (Mt 20, 22).

7. Ulterior, Domnul motivează de ce este eficientă rugăciunea făcută în harul lui Dumnezeu, cu inima împăcată cu toți și cerând lucruri folositoare pentru mântuire: „Căci unde doi sau trei sunt adunaţi în numele meu, sunt şi eu acolo, în mijlocul lor” (Mt 18, 20), adică „în adunarea sfinților și nu a celor care trăiesc numai din lucruri materiale”, comentează același Sf. Toma.

De fapt, „în sfatul celor drepți, în mijlocul comunității, mari sunt lucrările Domnului” (Ps 110, 1-2).

8. După cum se vede, dacă există o adevărată dorință de sfințenie, Domnul dăruiește toate harurile necesare pentru a atinge acest obiectiv.

Cu urarea ca tu să poți trăi mereu astfel și să obții totul, în timp ce îți mulțumesc pentru „Tatăl nostru” pe care mi l-ai promis, te binecuvântez și te amintesc și eu în rugăciune.

Pr. Angelo.