Questo articolo è disponibile anche in: Italiană Germană Română

Pe 8 august avem solemnitatea Sf. Părinte Dominic. Propunem tuturor vizitatorilor site-ului să se unească cu noi în rugăciune ca pregătire pentru această sărbătoare.

30 iulie – Ziua I
Sfinte Dominic, în lumina harului ai fost atât de umil, încât te considerai cel mai nedemn și cel mai mare păcătos. Erai atât de ferm în credință, încât doreai martiriul și obțineai de la Dumnezeu tot ce cereai. Obține-mi o umilință profundă a inimii și o credință vie și activă.
Slavă Tatălui …

31 iulie – Ziua a II-a
Sfinte Dominic, contemplu strălucirea nevinovăției tale baptismale și înflăcărarea neobosită a penitenței tale continue, prin care îi cereai lui Dumnezeu iertarea păcătoșilor. Mă rușinez de multele mele păcate și de slăbiciunea mea. Te rog să-mi obții iertarea păcatelor mele și spiritul renunțării creștine.
Slavă Tatălui …

1 august – Ziua a III-a
Sfinte Dominic, tu vorbeai cu Dumnezeu sau despre Dumnezeu și acțiunea ta era îndreptată doar spre gloria Sa. Privește spre mine și obține-mi spiritul rugăciunii, o unire intimă cu Dumnezeu și o iubire înflăcărată care să-mi facă viața meritorie și sfântă.
Slavă Tatălui …

2 august – Ziua a IV-a
Sfinte Dominic, meditarea permanentă a Sfintei Scripturi a aprins în inima ta flacăra generoasă a apostolatului. Fără a lua în seamă oboselile, greutățile și pericolele, ți-ai consacrat întreaga viață mântuirii fraților și gloriei Miresei lui Cristos, Biserica, punând în practică toate mijloacele pentru a-i lumina și converti pe păcătoși. Gândindu-mă la josnicia sufletului meu, mă rușinez și te rog să-mi obții curajul și puterea de a-mi mărturisi credința prin cuvânt și faptă.
Slavă Tatălui …

3 august – Ziua a V-a
Sfinte Dominic, urmând exemplul Apostolului neamurilor, Sf. Paul, nu ai dat ascultare trupului și sângelui. Erai bucuros atunci când îți lipsea necesarul și când erai calomniat și amenințat cu moartea. Astfel, asemănându-te lui Cristos cel Răstignit, făceai și mai rodnic apostolatul tău. Obține-mi, te rog, spiritul răbdării și al tăriei creștine.
Slavă Tatălui …

4 august – Ziua a VI-a
Sfinte Dominic, auster cu tine însuți, ai știut să atingi infinita gingășie a Inimilor lui Isus și a Mariei. Simțeai compasiune pentru orice mizerie: îndreptându-te cu iubirea lui Cristos spre toți cei nefericiți, le aduceai fiecăruia mângâierea credinței și a iubirii. Cât mă deosebesc de tine, dulcele meu patron! Te rog să-mi obții milostivirea față de aproapele, făcându-mă totul pentru toți pentru a-i câștiga pe toți la Dumnezeu.
Slavă Tatălui …

5 august – Ziua a VII-a
Sfinte Dominic, înflăcărat de zelul apostolic, gândindu-te la lupta care, de-a lungul secolelor, se va dezlănțui împotriva adevărului și a Bisericii, ai dorit să faci astfel încât opera ta să devină veșnică, înființând o familie de apostoli. Te rog să aperi și să faci să crească această creație minunată a inimii tale apostolice. Fă ca fiii tăi să-ți urmeze cu generozitate exemplul eroic și revarsă în toți credincioșii spiritul tău spre gloria Bisericii și a Adevărului.
Slavă Tatălui …

6 august – Ziua a VIII-a
Sfinte Dominic, familiei create de iubirea ta i-ai dat o misiune sublimă: aceea de a-i converti pe păcătoși și de a salva sufletele. Încredințându-le fiilor tăi arma puternică a Sfântului Rozariu, le-ai insuflat o iubire filială față de Maria, protectoarea specială a Ordinului tău. Vorbește-i Sfintei Fecioare în favoarea fiilor și a credincioșilor tăi pentru ca ei să fie, asemenea ție, apostoli după inima ei.
Slavă Tatălui …

7 august – Ziua a IX-a
Sfinte Dominic, ca semn distinctiv al familiei tale, ai voit adevărul. Adevăr de iubit, de trăit și de răspândit cu sfințenia vieții și profunzimea învățăturii. Te rog să obții pentru fiii și credincioșii tăi harul să crească în iubire față de adevăr. Fă-i să se adape mereu la izvorul veșnic al vieții care este Isus din Euharistie și astfel să poată ajunge să aibă, împreună cu tine, viața veșnică.
Slavă Tatălui …

8 august – Solemnitatea Sf. Dominic – În sărbătoarea Sf. Dominic

1. O, slăvite părinte al nostru Dominic, care ai fost un exemplu de penitență și de castitate, înfrânându-ți trupul prin mortificare, posturi și vegheri, obține-ne harul de a trăi virtutea penitenței cu o dăruire totală și de a păzi curăția inimii cu o sensibilitate pătrunsă de parfumul vieții noi.
Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…

2. O, măreț părinte al nostru Dominic, care, aprins de focul iubirii divine, ți-ai găsit desfătarea în rugăciune și în unirea intimă cu Dumnezeu, obține-ne harul fidelității în stăruința zilnică în rugăciune, o iubire înflăcărată față de Dumnezeu și harul de a împlini tot mai bine, zi de zi, voința Sa.
Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…

3. O, glorios părinte al nostru Dominic, care, plin de zel pentru mântuirea sufletelor, ai predicat cu insistență cuvântul evanghelic și ai înființat Ordinul Fraților Predicatori pentru apărarea adevăratei credințe și pentru convertirea păcătoșilor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să ne dea harul dea-i iubi cu sinceritate pe frații noștri și de a-i ajuta cu rugăciunile și faptele noastre bune, pentru sfințirea lor și pentru mântuirea lor veșnică.
Tatăl nostru…, Bucură-te, Marie…, Slavă Tatălui…

Roagă-te pentru noi, Sfinte Părinte Dominic.
Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm
Dumnezeule Atotputernic, te rugăm, prin mijlocirea Sfântului Părinte Dominic, să ne ridici de sub greutatea păcatelor noastre. Prin Cristos, Domnul nostru. Amin.